Secretariaat : Stadswal 20d / 6851 CV Huissen / Tel. 026 325 62 97 / E-mail info@rijnstedeband.nl

2008, het jubileumjaar van de Rijnstedeband is tevens het jaar van opheffing van het korps!

Rijnstedeband stopt muzikale activiteiten!
Tijdens de voorjaarsvergadering in februari j.l. hebben de leden en het bestuur van de Rijnstedeband besloten te stoppen met de muzikale activiteiten in de huidige vorm.
Na jaren van grote successen in zowel Nederland als daarbuiten valt nu toch het doek. Het terug lopend ledental en de geringe aanwas van nieuwe leden heeft tot bovenstaande geleid.
Tijdens de algemene ledenvergadering in maart 2008 zal met de leden worden besproken óf de vereniging blijft bestaan en zo ja, in welke vorm dat zal zijn. Zodra er meer bekend is, zullen we hier op de website over berichten.
Hoe jammer het ook is dat een drumfanfare als de Rijnstedeband geen voortgang meer heeft, toch kan de vereniging terug kijken op een mooi bestaan.
Geniet van de site, kijk naar de fotopagina waarop u kunt zien wat het korps de afgelopen jaren heeft gedaan.
Huissen is een prachtige drumfanfare armer!

Informatie en/of boekingen
Karin van der Sluis
Telefoon: 026 325 62 97
E-mail: info@rijnstedeband.nl

Interim voorzitter: Theo Kuijpers Telefoon: 026 325 49 64
E-mail: info@rijnstedeband.nl

Repetities
Gebouw "Rijnstede"
Kardinaal de Jongstraat, Huissen
Tel. 026 325 11 63
Maandag en donderdag 19.30 - 22.00 uur